top of page

Privacy Policy

Deze Privacy Policy (« Policy ») beschrijft hoe Helpify Community (« Helpify Community », « wij » of « ons ») de persoonlijke gegevens (« Persoonlijke gegevens ») verzamelt, beschermd en gebruikt. Het beschrijft de keuze die je kan maken in verband met het gebruik die wij mogen maken van je Persoonlijke gegevens en hoe je deze kan raadplegen om ze bij te werken. Deze policy is niet toepasbaar op de praktijken van bedrijven die niet in ons bezit zijn of die we niet controleren, noch op mensen die we niet dienst hebben of niet beheren.

 
Automatische verzameling van gegevens

 

Wanneer je de website bezoekt, registreren onze servers automatisch de gegevens die door jouw browser worden verstuurd. Deze gegevens kunnen details omvatten zoals IP-adres van je apparaat, type en versie van je browser, taalkeuze of de website die je bezocht voordat je onze website bezocht, de pagina’s van onze website, de tijd die je op deze pagina’s spendeert, de gegevens die je op onze website opzoekt, de uren en data, alsook andere statistieken.

 

​De automatische verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om de eventuele misbruiken te identificeren en om statistieken te maken van het gebruik van onze website. Deze statistieken worden niet anders samengevoegd om een specifieke gebruiker van ons systeem te identificeren.

 

De inzameling van persoonlijke gegevens

 

Je kan onze website bezoeken zonder ons aan te geven wie je bent en zonder dat je gegevens moet delen die ons toelaat om je te identificeren als individu. Indien je echter een aantal functionaliteiten wil gebruiken van de website, zal er je gevraagd worden om een aantal persoonlijke gegevens te geven (zoals bijvoorbeeld je naam en je e-mail adres). Wij krijgen en stockeren bewust alle gegevens die je ons geeft wanneer je een account creëert of dat je een online formulier invult op onze website. Indien nodig, kunnen deze gegevens volgende elementen omvatten:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, land van verblijf enz.

 • Coördinaten zoals e-mail adres, thuisadres enz.

 • Account details zoals gebruikersnaam, uniek gebruikers ID, paswoord enz.

 • Een identiteitsbewijs zoals een kopie van je identiteitskaart uitgegeven door de autoriteiten.

 

Je kan kiezen om je persoonlijke gegevens niet te delen met als gevolg dat je van een aantal functionaliteiten op onze website geen gebruik zal kunnen maken. De gebruikers die niet weten welke gegevens verplicht zijn worden uitgenodigd om met ons contact op te nemen.

 

Beheer van persoonlijke gegevens

 

Je kan een aantal persoonlijke gegevens verwijderen die wij in ons bezit hebben. De persoonlijke gegevens die je kan verwijderen kunnen veranderen wanneer de website en de diensten wijzigen. Wanneer je persoonlijke gegevens verwijdert, kunnen we echter een onveranderd kopie van deze gegevens bewaren in onze dossiers gedurende de nodige tijd om onze verplichtingen te respecteren ten opzichte van onze aangesloten maatschappijen en partners en dit voor onderstaande doeleinden. Wil je persoonlijke gegevens verwijderen of definitief je account schrappen, kan je dit doen door ons te contacteren.

 

Opslag van persoonlijke gegevens

 

Wij behouden en gebruiken je persoonlijke gegevens tijdens de nodige periode conform onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze akkoorden toe te passen, behalve indien er een langere bewaringsperiode nodig is of toegestaan word door de wet. Wij kunnen samengevoegde gegevens komende of die uw persoonlijke gegevens bevatten na bijwerking of verwijdering, maar zonder dat er een mogelijkheid bestaat om je persoonlijk te identificeren. Eenmaals de bewaringsperiode voorbijgestreven, zullen de persoonlijke gegevens geschrapt worden. Bijgevolg is het toegangsrecht, het verwijderingsrecht, het correctierecht en het draagbaarheidsrecht niet meer toepasbaar na het verstrijken van de bewaringsperiode.

 

Gebruik en verwerking van de ingezamelde gegevens

 

Om onze website en onze diensten ter beschikking te stellen of om aan wettelijke verplichtingen te beantwoorden, moeten we een aantal persoonlijke gegevens inzamelen en gebruiken. Indien je de gevraagde gegevens niet aanreikt, kan het zijn dat we je de gevraagde producten of diensten niet kunnen geven. Een aantal van de ingezamelde gegevens komen rechtstreeks vanuit jezelf via onze website. We kunnen echter ook sommige gegevens over jou verkrijgen vanwege andere bronnen zoals social media, e-mails enz. Alle gegevens die we via jou inzamelen kunnen voor volgende doeleinden worden gebruikt.

 

 • Een gebruikersaccount aanmaken en beheren

 • Producten of diensten leveren

 • Producten of diensten verbeteren

 • Administratieve gegevens versturen

 • Antwoorden op gestelde vragen of steun aanbieden

 • Opmerkingen vragen aan de gebruikers

 • De ervaringen van de gebruikers verbeteren

 • De Terms & Conditions en de policies toepassen

 • Beschermen tegen misbruik en kwaadaardige gebruikers

 • Wettelijke verplichtingen invullen en schade voorkomen

 • Beheren en gebruik van onze website en diensten

 

Het beheer van je persoonlijke gegevens is afhankelijk van de manier waarop je met onze website interageert, waar je je bevindt en indien er één van de volgende voorwaarden toepasbaar is: (i) Je hebt je goedkeuring gegeven voor één of meerdere specifieke doeleinden. Dit is echter niet toepasselijk iedere keer dat deze persoonlijke gegevens onderhevig zijn aan de wet van Californië op de vertrouwelijkheid van consumenten of de Europese wet op de bescherming van gegevens, (ii) De gegevens nodig zijn om de genomen akkoorden met jou uit te voeren en/of voor elke precontractuele wettelijke verplichting (iii) De verwerking nodig is voor het respecteren van een wettelijke verplichting waar je aan moet voldoen. (iv) De verwerking gebonden is aan een taak die uitgevoerd wordt in het algemeen belang of in het uitoefenen van de officiële autoriteit die ons gegeven wordt, (v) De verwerking nodig is voor legitieme belangen die nagestreefd worden door ons of door een derde.

 

Gelieve te noteren dat gezien sommige wetgevingen, we toegestaan worden om gegevens te verwerken, totdat je je verzet tegen dergelijke verwerking (door je te ontbinden), zonder dat je je moet baseren op een toestemming of op eender welke juridische basis hieronder. In elk geval, zullen we blij zijn om de specifieke juridische basis te verduidelijken die toepasbaar is op de verwerking en in het bijzonder indien het leveren van persoonlijke gegeven een wettelijke of contractuele verplichting is of een noodzakelijke vereiste om een contract te sluiten.

 

Overdracht en opslag van gegevens

 

Afhankelijk van je locatie, kan de overdracht van gegevens impliceren het overdragen en het opslagen van je gegevens in een ander land dan het land waar je verblijft. Je hebt recht om je te informeren over de juridische basis van de gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar elke internationale organisatie beheerd door internationaal publiek recht of opgezet in twee of meerdere landen, zoals de NAVO en op de veiligheidsmaatregelen, die genomen worden voor het beschermen van je gegevens. Indien er een overdracht plaatsvindt, kan je meer informatie krijgen door de relevante gedeeltes van dit document te raadplegen of door ons te raadplegen door de gegevens te gebruiken die je in het gedeelte contact terug kan vinden.

Gebruikersrechten

 

Je kan sommige rechten uitoefenen in verband met je door ons verwerkte gegevens. In het bijzonder, heb je het recht om het volgende te doen (i) je hebt het recht om je toestemming in te trekken wanneer je eerder je toestemming gaf voor de verwerking van je gegevens; (ii) je hebt het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je gegevens indien de verwerking gebeurd op een juridische basis ander dan je toestemming; (iii) je hebt het recht om te weten of wij gegevens verwerken, om een bekendmaking te krijgen over sommige aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de gegevens in verwerking; (iv) je hebt het recht om de nauwkeurigheid van je gegevens na te gaan en te vragen dat deze upgedate of bijgewerkt worden; (v) je hebt het recht in sommige gevallen om de verwerking van je gegevens te beperken, in welk geval we jouw gegevens enkel voor opslag zullen verwerken; (vi) je hebt het recht in sommige gevallen om de verwijdering van je gegevens bij ons te vragen; (vii) je hebt het recht om je gegevens in een gestructureerde vorm te krijgen, gewoonlijk gebruikt en leesbaar door een machine en als het technisch mogelijk is overdraagbaar aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering. Deze schikking is toepasbaar in het geval dat de gegevens verwerkt worden door automatische middelen en dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, op een contract waar je deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen.

 

Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens

 

Wanneer Persoonlijke gegevens verwerkt worden in het algemeen belang, in de uitoefening van een officiële autoriteit die ons gegeven wordt of in het kader van het behalen van legitieme belangen, kan je je verzetten tegen de verwerking door ons een motief te geven die verbonden is aan je specifieke situatie om het bezwaar te verantwoorden. Je moet echter weten dat indien je persoonlijke gegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden, je je kan verzetten tegen de verwerking op elk moment zonder verantwoording te moeten geven. Om te weten of wij persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, verwijzen we je naar de relevante gedeelten van dit document.

 

Hoe je rechten uitoefenen

 

Elke aanvraag om je gebruikersrechten uit te oefenen kan tot de Eigenaar gericht worden via de coördinaten geleverd in dit document. Deze aanvragen kunnen gratis worden uitgeoefend en zullen zo snel mogelijk verwerkt worden door de Eigenaar. 

 

Vertrouwelijk in verband met kinderen

 

Wij zamelen bewust geen persoonlijke gegevens van kinderen onder 13 jaar in. Ben je jonger dan 13 jaar, gelieve dan geen persoonlijke gegevens te leveren via onze website of dienst. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internet gebruik van hun kinderen en om te helpen om deze policy te doen respecteren door aan hun kinderen te vragen om nooit persoonlijke gegevens te leveren via onze website of onze diensten zonder hun toestemming.

 

Als je redenen hebt om te denken dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke gegevens via onze website of via onze diensten heeft geleverd gelieve ons te contacteren. Je moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toe te stemmen op het verwerken van je persoonlijke gegevens in je land (in sommige landen, kunnen we je ouders of je voogd toelaten om het te doen in jouw naam).

 

Newsletters

 

We stellen elektronische newsletters voor waar je je vrijblijvend op kan abonneren op eender welk moment. We engageren ons om je e-mail adres vertrouwelijk te houden en zullen je e-mail adres niet aan derden bekend maken, behalve waar het toegestaan is in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van de gegevens of met de doelstelling om een leverancier te gebruiken om dergelijke e-mails te versturen. We bewaren de verstuurde gegevens per e-mail conform de toepasbare wetten en reglementeringen.

 

Conform de wet CAN-SPAM, zullen alle verstuurd e-mails duidelijk aangeven van wie de e-mail komt en zal het duidelijke informatie bevatten over de manier waarop je de afzender kan contacteren. Je kan kiezen om on newsletter of onze marketing mails niet meer te krijgen door de uitschrijvingsinstructies te volgen vervat in deze e-mails of door ons te contacteren. Je zal echter wel nog de essentiële transactionele e-mails krijgen.

 

Cookies

 

De website gebruikt « cookies » om je online ervaring te kunnen personaliseren. Een cookie is een text file die geplaatst wordt op je harde schijf door een server van webpagina’s. De cookies mogen niet gebruikt worden om programma’s uit te voeren of door virussen door te geven aan je computer. De cookies worden jou toegewezen op een unieke wijze en kunnen enkel gelezen worden door een webserver van het domain dat de cookie uitgegeven heeft.

 

We kunnen cookies gebruiken om gegevens in te zamelen, op te slagen en te volgen voor statistische doeleinden om onze website en diensten te laten functioneren. Je hebt de mogelijkheid om de cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste web browsers aanvaarden automatisch de cookies, maar je kan algemeen gezien de parameters van je browser wijzigen om de cookies te weigeren indien gewenst. Om meer te weten over de cookies en hoe ze beheren, bezoek internetcookies.org.

 

Gegevens traceren

 

Sommige browsers integreren een functie “Niet traceren” die de bezochte websites signaleren dat je niet wenst dat je online activiteiten worden gevolgd. De opvolging is niet hetzelfde als het gebruik of de inzameling van gegevens met betrekking tot een website. Voor deze doeleinden, maakt de opvolging referentie naar het inzamelen van identificeerbare persoonlijke gegevens van consumenten die een website of dienst gebruiken of bezoeken, wanneer ze zich op meerdere websites tegelijkertijd begeven. Onze website volgt onze bezoekers niet in de tijd, noch op andere websites. Sommige derde sites echter kunnen een spoor houden van je navigatie activiteiten wanneer ze jou content aanbieden, wat hen toelaat om wat ze u voorstellen aan te passen.

 

Links naar andere websites

 

Onze website bevat links naar andere website die niet in ons bezit zijn , noch door ons gecontroleerd worden. Gelieve te noteren dat we niet verantwoordelijk zijn ten opzichte van de vertrouwelijkheidspraktijken van deze sites of van derden. Wij moedigen je aan om bewust te zijn wanneer je onze website verlaat en om de privacy policy van elke website te lezen die je persoonlijke gegevens zou kunnen inzamelen.

 

Veiligheid van de gegevens

 

Wij beveiligen de informatie die je ons levert op de servers in een gecontroleerde en vellige omgeving, beschermd tegen elke niet toegestane toegang, gebruik of bekendmaking. Wij onderhouden redelijke administratieve, technische en fysische garanties met het oog op het beschermen tegen het niet toegestane toegang, gebruik, wijziging en bekendmaking van Persoonlijke gegevens in ons beheer en onder ons toezicht. Geen enkele overdracht op het internet of via een draadloos netwerk kan echter gegarandeerd worden. Bijgevolg, terwijl wij inspanningen leveren om je persoonlijke gegevens te beschermen, erkent u dat (i) er limieten bestaan in veiligheid en vertrouwelijkheid op het internet dat buiten ons controle valt, dat (ii) er geen veiligheids- en vertrouwelijkheidsgarantie kan bestaan bij het uitdelen van informatie tussen jezelf en onze website; en dat (iii) deze gegevens en data geconsulteerd en vervalst kunnen worden door een derde tijdens de uitwisseling en dit ondanks alle mogelijke inspanningen.

 

Schending van de gegevens

 

In het geval dat wij op de hoogte gebracht zouden worden dat de veiligheid van de website gecompromitteerd zou zijn of dat persoonlijke gegevens van onze gebruikers bekend gemaakt zouden zijn aan niet gelinkte derden naar aanleiding met een externe activiteit, inclusief, maar zonder hierbij beperkt te worden, veiligheids- of fraudeaanvallen, behouden wij ons het recht om redelijke maatregelen te treffen, inclusief en zonder beperking onderzoeken en rapporten, alsook notificatie en samenwerking met repressieve autoriteiten. In geval van schending van gegevens, zullen we redelijke inspanningen doen om de getroffen mensen te informeren indien we denken dat er een redelijk nadelig risico bestaat voor de gebruiker als gevolg van de schending of indien er een advies nodig is volgens de wet. Wanneer we dit doen, zullen we een communicatie op onze website publiceren en zullen we u een e-mail sturen.

 

Wettelijke bekendmaking

 

Wij zullen elk gegeven dat we inzamelen, gebruiken of krijgen publiek maken wanneer de wet het toelaat of oplegt, bijvoorbeeld in het kader van een dagvaarding om te verschijnen of van een soortgelijk juridisch proces en wanneer wij te goeder trouw denken dat de bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten, je veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of op een vraag van de regering te antwoorden. In het geval dat wij een commerciële transactie zouden meemaken, zoals een fusie of een acquisitie door een ander bedrijf, of het verkoop van alles of een gedeelte van onze activa, dan zal je account hoogstwaarschijnlijk deel uitmaken van de overdraagbare activa.

 

Veranderingen en wijzigingen

 

We kunnen deze privacy policy ter alle tijdens updaten naar eigen goeddunken en we zullen je informeren van alle belangrijke wijzigingen in de wijze waarop wij je persoonlijke gegevens beheren. Wanneer wijzigingen aangebracht worden, zullen we je een e-mail sturen om je te informeren. We kunnen je ook andere notificatie sturen nar eigen goeddunken, bijvoorbeeld door contactgegevens te gebruiken die je leverde. Elke upgedate versie van deze policy zal meteen in voege treden na publicatie van de gewijzigde policy, behalve in geval van tegenstrijdige indicatie. Je continu gebruik van de website of diensten na het in voege treden van de upgedate privacy policy (of van elk andere acte op dat moment benoemd) zal een toestemming zijn van deze wijzigingen. We zullen echter je persoonlijke gegevens niet zonder toestemming gebruiken op een manier die wezenlijk anders is dan wat er verklaard werd op het moment van de inzameling van je persoonlijke gegevens.

 

Aanvaarding van deze policy

 

Je erkent dat je deze policy gelezen hebt en dat je terms en conditions goedgekeurd hebt. Door de website of diensten te gebruiken, aanvaard je om aan deze policy verbonden te zijn.  Indien je het respecteren van de voorwaarden van deze policy niet aanvaardt, ben je niet toegestaan om onze website en diensten te gebruiken of er toegang tot te hebben.

 

Ons contacteren

 

Indien je ons wil contacteren om meer te weten over deze policy of indien je ons wil contacteren in verband met vragen betreffende individuele rechten en je persoonlijke gegevens, kan je een e-mail sturen naar: privacy@helpify.community

 

Dit document werd upgedate op 14 maart 2020

bottom of page